2/01/2556

งานบริหารกิจการนักเรียนมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น

งานบริหารกิจการนักเรียนภายใต้การบริหารงานของ รองผู้อำนวยการ ปิยะเนตร  สิริรัตนาวงษ์  จัดโครงการห้องเรียนสะอาดและได้จัดการประกวดห้องเรียนในสายชั้น ม.1  ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่  ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  คุณครูที่ปรึกษาคือ  คุณครูสุวรรดี  ช่างเขียน  และคุณครูบุณยานุช  จันทร์แพร่  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนด้วยนะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ