2/22/2556

วิทยากรลูกเสือโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรลูกเสือในการอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์  ระหว่างวันที่  22-23 กุมภาพันธ์  2556 ทั้งนี้คณะครูได้เป็นวิทยากรภาคสนามและวิทยากรบันเทิงในการแสดงรอบกองไฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ