1/29/2556

มอบเกียรติบัตรนักเรียนงานวิชาการ

ท่านผู้อำนวยการ มงคล ชื่นชม เป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ  ในงานวิชาการ "การศึกษาเพื่อเยาวชน ก้าวไกลสู่อาเซียน"  ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555   และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งาน "เจียระไนเพชรวิชาการ" ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 กันยายน 2555


 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ