1/22/2556

นิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้านิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ