1/28/2556

มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาัมัธยมศึกษา เขต 8  ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี  มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรของสถานศึกษาดีเด่นของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จำนวน 13 ท่าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ