1/10/2556

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูณภัสสร์  ทรัพยะสุต  ด้วยความยินดียิ่ง  ทั้งนี้คุณครูณภัสสร์  ทรัพย์สุต ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ