1/14/2556

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าประเมิน นางสาวชาริณี จันทอง รอบสุดท้าย ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ