1/08/2556

ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2555  โดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  ทั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  มีการแสดง "โขน"  ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่า


 
 

 
 
 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ