5/16/2562

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนเข้าใหม่ ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อม ในการเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธิเปิด นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก สถานีตำรวจภูธรหลักห้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้ เรื่องการใช้รถใช้ถนน กฏจราจร ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ทะเลาะวิวาทกัน หลังจากนั้น นักเรียนได้แยกย้าย เข้าฐานกิจกรรมตามห้องเรียนต่าง ๆ และสุดท้ายนักเรียนแต่ละห้องแยกพบคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเตรียมตัวเปิดเรียนในวันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ