12/25/2563

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โดยนายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ