12/14/2563

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีม นักเรียน ครู ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับทุกท่าน ได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายใน และพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน  ให้มีความสะอาด เรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ