12/07/2563

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมฯ และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ