8/12/2555

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันแม่ 2555 วัดบ้านกุ่ม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันแม่ ประจำปี 2555  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ วัดบ้านกุ่ม  อ.บางแพ  จ.ราชบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ