8/08/2555

รับมอบอุปกรณ์กีฬา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากคุณพิสุทธิ์  เตชะไกรศยะ  และคุณปาน  สิงห์คำ  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง  ทีเห็นความสำคัญของกีฬาและได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไปค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ