8/08/2555

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอต้อนรับคุณครูอธิภัทร  นาคคูบัว  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ