8/10/2555

กิจกรรมฟังธรรมวันแม่ 2555 วัดประสาทสิทธิ์

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมฟังธรรมเนื่องในกิจกรรมวันแม่ ณ วัดประสาทสิทธิ์  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ขออนุโมทนาบุญกับคุณครูและนักเรียนทุกคนด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ