8/15/2555

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิต ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ