8/08/2555

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลศรีดอนไผ่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลศรีดอนไผ่  จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและโรงเรียนเครือข่าย อาทิเช่น  โรงเรียนวัดประสาทสิทธิ์  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี  โดยจัดอบรม ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในวันที่ 8 สิงหาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ