8/26/2556

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูกมล  ทองดอนตัน  และคุณครูสุพัตรา  โกมลมุสิก  ที่ได้มาบรรจุเป็นบุคลากรและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

 
 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ