5/31/2554

กิจกรรม วันงดสูบบุหรีโลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
      เนื่องในวันที่31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เห็นความสำคัญในการที่จะรณรงค์  ให้เลิกบุหรี และยาเสพติดทุกชนิด  ก็ได้จัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรีโลก โดยมี ครูปรีชา สำเริง ประธานในพิธี บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับโทษของบุหรี และร่วมกันลงนาม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรีและยาเสพติด   คลิกดูภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ