5/22/2554

ชาวแสดดำร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้อำนวยการ

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ของท่านผู้อำนวยการ สถาพร  อภิวังโสกุล  คณะครูก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการในวันนี้  และ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ท่านผู้อำนวยการ  สถาพร  อภิวังโสกุล  ก็ได้ทำบุญวันเกิดที่วัดบ้านกุ่ม  โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสุทธิสรคุณ  เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่มในการชวยเหลือเตรียมงานและจัดพิธีทำบุญ  และได้จัดตั้งกองทุนขึ้น ชื่อว่า กองทุน"อภิวังโสกุล"  เพื่ออาหารกลางวันสำหรีบนักเรียนขึ้น  เพื่อนำดอกผลไปมอบให้กับนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมสำหรับใช้จ่ายอาหารกลางวัน   โดยมีแขกผู้มีเกีรยติ และ ครูโรงเรียนประสาทรัฐ ช่วยกันสมทบกองทุนซึ่ง ได้ยอดเงิน จำนวน 208,600 บาท   ดูภาพทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ