6/26/2554

ค่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้แทนนักเรียน

ค่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้แทนนักเรียน  ได้จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีมีศักยภาพและสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เป็นผู้ทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้โรงเรียน ชุมชน และสังคม  โดยมีนักเรียนที่เข้าทำกิจกรรม 61 คน โดยเป็นคณะกรรมการ และตัวแทนในแต่ละระดับชั้น  ได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" (ได้เขียนไว้ในบทความก่อนหน้านี้ครับ) และเดินทางไปยัง ค่ายยุพนัยแคมป์ อ.วังม่วง จ.สระบุรี   โดยได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมนำตกเจ็ดสาวน้อย พจญภัย และกิจกรรมกลางคืนเป็นการ ระดมสมองในการที่จะวางแนวทางพัฒนาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้ดียิ่งขึ้น  ในเช้าวันที่ 25 ก็เดินทางกลับโดยแวะชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    วัดพระพุทธบาท และวัดพระพุธฉาย   คลิกดูภาพกิจกรรม กล้อง1  กล้อง2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ