6/26/2554

ศึกษาดูงานโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง และคณะครูได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อ.เสนา จ.อยุธยา  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ   ซึงการเดินทางไปครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  คลิกดูภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ