6/27/2554

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติด แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด โรงเรียนประสาทรับประชากิจก็ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554  เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงพิษภัยและโทษยาเสพติดภายใต้คำขวัญ "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน" และยังเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ชมรม To Be Number One  ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังนี้
- เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด
-ประกวดเรียงความภายใต้คำขวัญ "สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน"
-สงเสริมความสามารถด้านการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง
-โคงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิกดูภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ