8/24/2561

ร่วมปลูกป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาดำเนินสะดวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ร่วมกันปลูกป่าชุมชน ณ วัดบัวงามฯ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ