8/22/2561

เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์มอบเครื่องดนตรีไทยให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ พร้อมด้วยคณะครูจากกลุ่มสาระศิลป ดนตรี และนักเรียน เข้ารับมอบเครื่องดนตรีไทย จากท่านพระครูประภัสสรวรคุณ เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้นักเรียนมีสุนทรียทางด้านดนตรี และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ