12/07/2553

วางพานพุ่ม ณ วัดปราสาทสิทธิ์

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โรงเรียนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดปราสาทสิทธิ์ และได้ส่งการแสดงไปร่วมด้วยจำนวน 2 ชุดการแสดง โดยมี อ.กนกอร เป็นผู้ควบคุมดูแล และมี ท่านรองสมบูรณ์ เสียงวัฒน อ.ปรีชา สำเริง และ คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม คลิกดูภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ