12/07/2553

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็จัดพิธีเขาประจำกองลูกเสือวิสามัญ กันในคืนวันที่ 3 ธันวาคม  ก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 2 โรงเรียนก็คือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และโรงเรียนเนกขัมวิทยา คลิกดูภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ