12/16/2553

มอบทุนสนับสนุนกีฬาสี


วันอังคาร ที่ 15 ที่ผ่านมา  ก็มีผู้ใหญ่ใจดี  ได้มามอบทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี)ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท  โดยมอบให้สีละ 5,000 บาท  ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 รายชื่อผู้สนับสนุน
คุณปัญญา  สุรสิงห์ไกรสร (ประธานสภา)    2,000 บาท
คุณวิทูรย์  สุขเริงรื่น   2,000 บาท
คุณวิเชียร  อยู่เจริญสมบัตร  1,000 บาท
กำนันนิพนธ์  เจริญสมบัตร  1,000 บาท
คุณอภิชัย  ทรัพย์เกษมชัย  1,000 บาท
คุณธงชัย  เอื้อประเสริฐชัย  2,000 บาท
นายกวิทยา  กอประเสริฐสุด  2,000 บาท
ด.ช.สายฟ้า  ลิมปนเวทย์สกุล  1,000  บาท
คุณง่วนเล็ง  แซ่กอ  1,000 บาท
คุณสมพิศ(เต็ง) ปราสาทวัฒนา   1,000  บาท
ทีม สท.กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น  2,000 บาท
ร้านนิวสไตล์  1,000 บาท
คุณแก้ว  คงเมือง  2,000 บาท
ด.ญ. ชมภูนุช  ทองอุทัย  1,000 บาท

2 ความคิดเห็น:

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ