11/16/2553

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันนี้ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนใหม่ เนื่องจากชุดเก่าหมดวาระลง  และทางโรงเรียนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง กกต.จังหวัดได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้งซึ่งก็คือการ ลงคะแนนแบบอิเล็คทรอนิค  มาอำนวยความสะดวกให้ได้ใช้ลงคะแนนกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ