3/14/2562

ทัศนศึกษา ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู้ ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ความเป็นไทย ย้อนอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ