3/14/2562

ค่ายวิทย์-คณิต-ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายบูรณาการ ร่วมกันทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ