11/27/2563

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม และ ร.ร.ตราษตระการคุณ จ.ตราด

เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ณ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม และ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ