12/03/2555

การสอบธรรมสนามหลวง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับวัดปราสาทสิทธิ์และแ่ม่กองธรรมจังหวัดราชบุรี  เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง  โดยมีนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าสอบนักธรรมในระดับต่าง ๆ ทั้งนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก  ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ