12/11/2555

ตรวจสุขภาพนักเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน  ตั้งแต่การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจความดัน และตรวจเลือดนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ