12/25/2555

ยินดีต้อนรับคุณครูธนชาต อาจหาญ

คณะครู คณะกรรมการนักเรียน  และนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูธนชาต อาจหาญ ด้วยความยินดียิ่ง  คุณครูธนชาตจะมาปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ