12/13/2555

ค่ายจิตอาสาพัฒนาเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าค่ายจิตอาสาพัฒนาเยาวชนตามแนวเศรษาฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 1 ความคิดเห็น:

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ