5/09/2555

โครงการเพิ่มศักยภาพครูสู่มาตราฐานสากล เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการเพิ่มศักยภาพครูสู่มาตราฐานสากล  เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2555  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท    คลิกดูภาพทั้งหมด
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- Chaiwat-Talk on ASEAN โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
- Learning English for ASEAN 2015ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ