4/07/2556

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  และรับเงินอุดหนุนการศึกษา  ในวันที่  7  เมษายน  2556  ณ หอประชุมโรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ 


ภาพทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ