4/23/2556

ค่ายอาสาลุ่มน้ำภาชี

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาลุ่มน้ำภาชี  ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการสร้างฝายกั้นน้ำให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวบ้านลุ่มน้ำภาชีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ