5/05/2556

คณะครูทัศนศึกษา ณ ประเทศลาวและเวียดนาม

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศลาวและเวียดนาม  ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการพัฒนาประชาคมอาเซียน  และัพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน  ระหว่างวันที่  1-5 พฤษภาคม  2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ