5/30/2556

ต้อนรับคุณครูสอนภาษาจีน

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติอีกหนึ่งท่าน  คือคุณครู  Hao Fang  คุณครูมาจาก   Yunnan, Kunming  ประเทศจีน  คุณครู  Hao Fang จะทำการสอน  1 ภาคเรียน  ทั้งนี้คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครู  Hao Fang ด้วยความยินดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ