5/26/2556

การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเีพียง  โดย ผศ.ดร.วิวรรธ์  จันทร์เทพย์  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูในการอบรมครั้งนี้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงเป็นการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม  2556 ณ  ห้องสื่อการเรียนรู้  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ