5/23/2556

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  คือวันวิสาขบูชา  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ