5/22/2556

งานเลี้ยงอำลาครูย้าย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดงานเลี้ยงอำลาคุณครูวรรธมล  บุตรดี  และคุณครูอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ทั้งนี้คุณครูทั้งสองท่านได้ทำงานอยู่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจแ่ห่งนี้กว่า 4 ปี  ได้สอนลูกศิษย์ไปกว่า  4  รุ่น  จนบัดนี้  คุณครูทั้งสองจำเป็นต้องย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอให้คุณครูทั้งสองมีความสุขกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่  และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  สร้างสรรค์ความดีเพื่อศิษย์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ