5/22/2556

ต้อนรับครูต่างชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  มีนโยบายเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาของนักเรียน โดยมีการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูเจ้าของภาษา  และในปีการศึกษา  2556  นี้ ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับการตอบรับคุณครูชาวสหรัฐอเมริกา เพื่อมาสอนภาษาให้กับโรงเรียนของเรา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจทุกคน  ขอต้อนรับคุณครู  MR.TIMOTHY  BUCKLAD   ด้วยความยินดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ