5/24/2556

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในการกรอกข้อมูลสารสนเทศลงในระบบคอมพิวเตอร์  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  วันที่  24  พฤษภาคม  2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ