5/31/2556

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก    ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักโทษของบุหรี่  และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่  ในวันที่  31  พฤษภาคม 2556  ณ อาคารเอนกประสงค์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ