6/02/2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ภายใต้การนำของท่่านผู้อำนวยการ  มงคล  ชื่นชม  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2556    ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะ  ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้กับผู้ปกครองทุกท่านทราบ  และเกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน   ในวันอาทิตย์ที่ 2  มิถุนายน  2556  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ