6/13/2556

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556   เพื่อเป็นการบูชาครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์  และเป็นวันที่ศิษย์ได้ทำการน้อมกายและใจฝากตัวเป็นศิษย์จวบจนกว่าจะจบการศึกษาในสถาบันแห่งนี้  พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ